Turkiyaning Daniyadagi elchixonasiga hujum qilindi