Demansiya - 21 asrning kobusi...

Demans - bu fikrlash, xotira va xatti-harakatlarning tanazzulga uchrashi bilan ajralib turadigan kasallikdir. |

Demans - bu fikrlash, xotira va xatti-harakatlarning tanazzulga uchrashi bilan ajralib turadigan kasallikdir.

Tanlangan kalimalar: kasallik , alzaymer , Demansiya