ونزوئلادا مادورو-آ قۇلداو بریلدی

ونزوئلانینگ پایتاغتی کاراکاس دا مۆنگلرچه آدام یوردونگ جمهورباشلیغینا قۇلداو بردی.

نیکولاس مادورو شنبه گۆنی هۆجۆمه سزه‌وِر بۇلوپدی.