دۆنیأ ترامپ‌ینگ ایران قارارینا نأحیللی قارادی؟

دۆنیأ ترامپ‌ینگ ایران قارارینا نأحیللی قارادی؟

تۆرکیه یالی کؤپ سانلی یورت آمریکانینگ یۇلباشچیسی دونالد ترامپ‌ینگ ایران ینگ اتمی ایلالاشیغیندان چیقماغینی تانقیت اتدی


اتیکتلر: آمریکا , ایران , ترامپ