فوتبال: تۆرکیه- ایران دۇستلوق یاریشی

ایران ۱- تۆرکیه ۲ | ایران بیلن تۆرکیه ۴۴ ییل آرادان سۇنگرا ینه بیر گِزه‌ک فوتبال یاریشینی گچیردی. بۆتین دۆنیأ فوتبال یاریشیندا اۇیناجاق ایران میللی فوتبال تۇپاری تۆرکیأ ۲-۱ ینگیلدی.

ایران ۱- تۆرکیه ۲

ایران بیلن تۆرکیه ۴۴ ییل آرادان سۇنگرا ینه بیر گِزه‌ک فوتبال یاریشینی گچیردی. بۆتین دۆنیأ فوتبال یاریشیندا اۇیناجاق ایران میللی فوتبال تۇپاری تۆرکیأ ۲-۱ ینگیلدی.


اتیکتلر: فوتبال , ایران