کیچی گرگردان ینگ اۇیونی

قارا گرگدان نسلی تۆکه‌نمأگه باشلان و طبیغاتدا دینگه ۵۰۰۰ سانیسی قالان حیوان حیلیدیر

کیچی گرگردان ینگ اۇیونی
کیچی گرگردان ینگ اۇیونی
کیچی گرگردان ینگ اۇیونی

ایکی هپده موندان اۇزال استونیانینگ تالین حیوانلار باغیندا دۇغلان قارا گرگدان قیزغین هۇوادا داشاردا اۇیناماغا باشلادی

ایکی هپده موندان اۇزال استونیانینگ تالین حیوانلار باغیندا دۇغلان قارا گرگدان قیزغین هۇوادا داشاردا اۇیناماغا باشلادی. قارا گرگدان نسلی تۆکه‌نمأگه باشلان و طبیغاتدا دینگه ۵۰۰۰ سانیسی قالان حیوان حیلیدیر.

 دِگیشلی حابارلار