Aliýew ýaňadandan prezidentlige dalaşgärlige hödürlendi

Täze Azerbaýjan partiýasy prezident saýlawy üçin partiýanyn başlygy Ilham Aliýewi ýaňadandan dalaşgärlige hödürledi

Aliýew ýaňadandan prezidentlige dalaşgärlige hödürlendi

 

Azerbaýjanda Täze Azerbaýjan partiýasy prezident saýlawy üçin partiýanyn başlygy Ilham Aliýewi ýaňadandan dalaşgärlige hödürledi.

Partiýanyň Bakuda geçirlen gurultaýynda partiýanyň adyndan prezdent saýlawynda bäsleşjek dalaşgär kesgitlendi.

Prezident Ilham Aliýew bir agyzdan kabul edilen karara laýyklykda Täze Azerbaýjan partiýasynyň adyndan 11-nji aprelde geçiriljek prezident saýlawy üçin ýaňadandan dalaşgärlige hödürlendi.

 Degişli Habarlar