Gyrgyz Respublikasy türk firmalaryny ýurduň energetika pudagyna maýa goýmaga çagyrdy

Gyrgyz Respublikasy türk firmalaryny ýurduň energetika pudagyna maýa goýmaga çagyrdy

Gyrgyz Respublikasy türk firmalaryny ýurduň energetika pudagyna maýa goýmaga çagyrdy

Gyrgyz Respublikasynyň Kiçi Gidroelektrik desgalary jemgyýetiniň başlygy Elwira Borombaýewa Gyrgyzysanyň infstruktura taslamalaryna maýa goýan firmalar bilen işleşmek isleýändigini nygtady.

Elwira Borombaýewa hökümetiň uly energetika taslamalaryna däl eýsem has kiçi gidroelektrik desgalarynyň gurulmagyny isleýändigini aýtdy.

Borombaýewa Gyrgyz Respublikasynyň garaşsyzlygyny yglan etmeginden soň ýurda ilki türk maýadarlarynyň gelendigini ýatlatdy.

 

 Degişli Habarlar