Sudanda IV Halklar bilen Doganlyk we Dostluk festiwaly öz işini tamamlady

Sudanda geçirilen IV Halklar bilen Doganlyk we Dostluk festiwaly Nil köçesindäki uly ýöriş bilen tamamlandy

Sudanda IV Halklar bilen Doganlyk we Dostluk festiwaly öz işini tamamlady

Halkara Doganlyk we dostluk hepdeliginiň çäginde Nil köçesinde geçirilen ýörişe gatnaşan Wise-prezident Abdurrahman Es-Sadyk El-Mehdi ata münip, ýörişe gatnaşanlara öňbaşçylyk etdi.  

86 ýurtdan takmynan 5 müň adamyň gatnaşmagynda geçirilen çärede milli egin-eşikler we ýurtlaryň medeniýetleri tanyşdyrýan zatlar sergilendi.

Türkiýäniň Ýunus Emre institudynyň we Magaryf gazna mekdebiniň üsti bilen gatnaşýan festiwalda käbir türk milli tagamlary, kitaplar we suratlar sergilenýän stend açylypdy.

Geçen ýyl festiwala 70 ýurt gatnaşypdy.


Etiketkalar: ýöriş , Nil , Sudan , festiwal

Degişli Habarlar