"Pars aýlagynda ýaňadandan jebisligiň üpjün edilmeginiň sebitde ýerleşýän ähli ýurtlaryň bähbidine"

ABŞ-nyň Döwlet sekretary Reks Tillerson Pars aýlagynda ýaňadandan jebisligiň üpjün edilmeginiň sebitde ýerleýän ähli ýurtlaryň bähbidinedigini nygtady

"Pars aýlagynda ýaňadandan jebisligiň üpjün edilmeginiň sebitde ýerleşýän ähli ýurtlaryň bähbidine"

Kuweýtde geçirlen terror guramasy DAIŞ-e garşy göreşde halkara hyzmatdaşlygyň daşary işler ministrler derejesindäki maslahatyndan soň metbugata beýanat beren Tillerson, 2017-nji ýylyň iýun aýyndan bäri dowam edýän Aýlag krizisine ünsi çekdi we “Pars aýlagynda jebisligiň ýaňadandan üpjün edilmegi sebitdäki ähli taraplar taýdan möhüm” diýdi.

Saud Arabystanynyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Bahreýiniň we Müsüriň  2017-nji ýylyň 5-nji iýunynda Katar bilen ähli diplomatik gatnaşyklaryny saklamagy Pars aýlagynda krizise sebäp bolupdy.

 

 

 Degişli Habarlar