Demirgazyk Koreýa ABŞ-na hemle atmaga dowam edýär

Demirgazyk Koreýa garaşylmadyk ýagdaýda ABŞ-na agyr hüjüm guramak bilen heme atdy

Demirgazyk Koreýa ABŞ-na hemle atmaga dowam edýär

Demirgazyk Koreýanyň KJNA habarlar gullugy, Demirgazyk Koreýanyň garaşylmadyk ýagdaýda ABŞ-na agyr hüjüm gurajakdyklary hakynda duýduryş berendigini habar berdi.

Habarda Amerikan flodynyň Günorta Koreýa bilen Koreýa ýarymadasynda Amerikan uçar gämisi Ronald Reagan bilen bilelikde harby türgenleşik geçirýärkä Demirgazyk Koreýanyň şeýle beýanat bermegine üns özüne çekildi.

Habarda Demirgazyk Koreýanyň Gyssagly ýagdaýlar komitetiniň Seul bilen Waşingtonyň arasyndaky ýadro söweş türgenleşigini ýazgarandygy we “ABŞ agyr hüjüme garaşmaly” diýendigi nygtaldy.

 Degişli Habarlar