Türkiýe Ispaniýadaky terrorçylykly hüjümi ýazgardy
Ispaniýada terrorçylykly hüjüm guraldy
1999-njy ýylyň 17-nji awgustynda pida bolanlar hatyralandy
Kuweýdiň Wise-premýeri we Goranmak ministri resmi sapar bilen Ankara geldi
Türkiýe bilen Eýranyň arasyndaky harby hyzmatdaşlyk pugtalanýar
Kalyn Merkeliň sözlerini hem-de tutumyny tankyt etdi
Guterreş Demirgazyk Koreýa bilen ABŞ-nyň arasyndaky dartgynlyk barada beýannama berdi
Maliýe ministri Naji Agbal DKTR-da saparda bolýar
Owganystanda ýene-de bir amerikaly esger ýogaldy
Asada tabynlykdaky güýçleriň çaknyşyksyz zolakda zäherli gaz bilen hüjüm edendigi öňe sürüldi
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türk Dünýäsi
Ykdysadyýet
Medeniýet, Sungat we Sport
Aktual Meseleler
Aýyň Soragy