Yrakly türkmenler Ýokary kazyýetiň saýlawyň netijeleriniň el bilen sanalmagy kararyndan hoşal
Britaniýanyň ÝB-den çykmak bilen bagly kanun taslamasy tassyklandy
“PKK/PÝD-ÝPG 4-nji iýuldan başlap Manbijden çekilmäge başlar”
Wladimir Putin Ýewropa Geňeşiniň Baş sekretary Ýagland bilen duşuşdy
Yragyň Ýokary kazyýeti “sesleriň el bilen gaýtadan sanalmagy” baradaky karary ýerlikli diýip tapdy
Trampyň bosgunlar syýasatyna garşy protest ýörişi geçirildi
Gruziýada Premýer ministr Mamuka Baktadzeniň guran täze hökümeti ynam sesini aldy
Berilen sesler Anakara getirildi
Kalyn “TRT World” teleýaýlymyna benaýat berdi
Portugaliýa 1-0 Marokko
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türkmenistan
Türk Dünýäsi
Medeniýet, Sungat we Sport
Ykdysadyýet
Aýyň Soragy
Aktual Meseleler