"Azerbaýjan ÝB bilen edilýän gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly ähmiýet beryär"
Hamaneý: “Ýadro ylalaşygy taraplardan biri çekilýänçä dowam eder”
Prezident Erdogan Yragyň Kürt Awtonmiýasyna berk ýüzlenmeler berdi
Yragyň Prezidenti Kerkugyň halkyna adaty durmuşlaryny dowam etdirmekleri üçin çagyryş berdi
Kalyn: “ABŞ bilen wiza düşnüşmezligi gysga möhletde çözüler”
TRT World Forum Stambulda öz işine başlady
Eýranyň Wise-prezidenti Ishak Jihangiri şu gün Türkiýä geler
Türkiýäniň-Gürjistanyň we Azerbaýjanyň arasyndaky harby hyzmatdaşlyk ara alnyp maslahatlaşyldy
Owganystanda guralan bombaly hüjümde 20 adam ýogaldy
Pakistanda bombaly hüjüm guraldy
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türk Dünýäsi
Ykdysadyýet
Medeniýet, Sungat we Sport
Aktual Meseleler
Aýyň Soragy