Binali Ýyldyrym gün tertibiniň ileri tutulýan meseleleri barada beýanat berdi
Kalyn: "Başar Asad Gündogar Gutada gyrgynçylyk edýär" diýdi
Prezident Erdogan Kahramanmaraşda halka ýüzlendi
"ABŞ-nyň Tel-Awiwdäki ilçihanasyny Iýerusalime göçürjekdigi baradaky beýanaty örän aladalandyryjy"
ABŞ Tel-Awiwdäki ilçihanasyny Iýerusalime göçürmek barada karar kabul etdi
Türkiýäniň Prezident Erdogan Afrika ýurtlaryna sapar gurar
Siriýanyň merkezi hökümetiniň Gündogar Guta garşy hüjümleri dowam edýär
Owgantystanda dört aýry hüjüm guraldy
Makron we Merkel Putine çagyryş berdi...
Afrin operasiýasynda täsirsiz ýagdaýa getirilen terrorçylaryň sany 1931-e ýetdi
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türkmenistan
Türk Dünýäsi
Ykdysadyýet
Medeniýet, Sungat we Sport
Aýyň Soragy
Aktual Meseleler