Süriyädä ximik küpläp üterü

Kön tärtibe 15

Süriyädä ximik küpläp üterü

Süriyӓ başqalası Dimӓşktӓ Könçığış Gutanıň Duma töbӓgenӓ yaňa ximik höcümneň oyıştırıluı dönya matbuğatına çağıldı. Höcümdӓ, qızğanıç, xatın-qız hӓm balalar küp bulğan ğayepsez keşelӓrneň ğomere özelde. Berençe aňlatmalarğa kürӓ höcümdӓ nerv sistemasın qaqşatuçı gaznıň qullanıluı kürenӓ. Suğış başınnan uq oppoziŝiyaçellӓr qulında bulğan Könçığış Guta töbӓge rejimnıň soňğı waqıttağı töp maqsatı buldı. Aylar buyı töbӓk bik qatı bombağa totıldı, töbӓktӓge xastanӓ, mӓktӓp, mӓçetlӓr yış rӓweştӓ maqsatqa ӓylӓnde.

Sӓyӓsӓt, iqtisad hӓm ictimaği tikşerenülӓr waqıfı SETAda tikşerenüçe, yazuçı Can Acunnıñ mӓs’ӓlӓ belӓn bӓyle açıqlawın tӓqdim itӓbez.

Başqala Dimӓşktӓge wazğiyӓte arqasında Könçığış Guta töbӓgen qulğa töşerü hӓm oppoziŝiyaçellӓrdӓn çistartu rejim öçen zur ӓhӓmiyӓtkӓ iyӓ. Suğış başınnan birle qamaw astında bulğan Könçığış Guta töbӓge soňğı waqıtta Törkiyӓ hӓm Rusiyӓ kileşüe belӓn çınğa aşırılğan Astana barışı bӓylӓneşendӓ bӓreleşsezlek töbӓklӓre arasında ide. Fӓqat rejim hӓm anı xuplawçı Rusiyӓ belӓn İran töbӓktӓge terror oyışmalarına sıltap, töbӓkne maqsat itep ala başladı. Awır bombağa totulardan soň töbӓktӓge oppoziŝiyaçellӓr dӓ soňğı waqıtta Rusiyӓ aradaşçılığı belӓn birelӓ hӓm Süriyӓ tön’yağına taba küçerelӓ başlandı.

Küçerü barışları belӓn soňğı itep Könçığış Gutadağı Duma töbӓge Cӓys ӓl İslam kontrolendӓ qalğan ide. Cӓys ӓl İslam belӓn rejim arasındağı söylӓşülӓrdӓ Rusiyӓ aradaşçı ide. Rusiyӓ belӓn tözelgӓn kileşü buyınça Cӓys ӓl İslam töbӓktӓ poliŝiya köçe bulaçaq ide. Fӓqat bu kileşüne Ӓsӓd rejimı qabul itmӓde. Cӓys ӓl İslamnıň Dumadan kitüne kire qağuınnan soň söylӓşülӓr tuqtap qaldı. Bu barışta Dumağa ximik qoral höcüme oyıştırıldı. Ximik qoral höcümendӓ şaqtıy keşeneň ğomere özelde, Cӓys ӓl İslam ximik qoral höcümennӓn soň Dumadan Süriyӓneň tön’yağına taba kitӓrgӓ mӓcbür qaldı. Tınıç xalıqnıň talӓplӓre belӓn Cӓys ӓl İslam küçü öçen kileşte. Ximik qoral höcüme belӓn Ӓsӓd rejimı Dimӓşk üzӓge yanındağı süriyӓle oppoziŝiyaçellӓrneň töp bazasınıň küçerelüen tӓêmin itte.

Küçerü kileşüe barıp çıqmağan oçraqta, Dumanı qulğa töşerügӓ qarağan xӓrbi operaŝiya bik qimmӓtkӓ töşӓr ide. Duma töbӓgendӓ Cӓys ӓl İslamnıň küptӓnnӓn birle saqlanu liniyalӓre tözüe, qoral depolarında şaqtıy kirӓk-yaraq hӓm awır qoral totuı belenӓ ide. Ayıruça süriyӓle oppoziŝiyaçellӓr arasında Cӓys ӓl islam xӓrbi sıydırışlılığı yağınnan alda ide. Küpçelek êlekke ğaskӓrilӓrdӓn toruçı Cӓys ӓl İslamnıň Dumada qamaw astındağı saqlanuı rejim öçen zur bӓyӓgӓ töşӓr ide. Dumağa oxşaş Darayya şӓhӓren qulğa töşerü öçen Ӓsӓd rejimı aylar buyı barğan operaŝiya öçen zur bӓyӓ tülӓgӓn ide. Ӓsӓd rejimınıň oyıştıruı ӓytelgӓn ximik qoral höcüme ixtimallı bӓyalӓrdӓn qotıldı, tiz hӓm ciňel nӓticӓ aldı. Ximik qoral qullanu humanitar qimmӓtlӓrgӓ qarşı ısul bulsa da, soňğı höcüm rejim cӓhatennӓn zur qazanışnı aňlata.

Ӓsӓd rejimınıň ximik qoral qullanuınıň bӓyӓse xalıqara reakŝiya tudırmağan sayın rejim cӓhatennӓn iň tübӓn bӓyӓle çişeleş buluı ap-açıq. Suğış başlanğan könnӓn alıp 215 tapqır ximik qoral qullanğan Ӓsӓd rejimınıň xalıqara cӓmӓğatçelekneň bitarafsızlığın küzdӓ totıp, qabat ximik qoralğa totınuı ӓytelӓ. Ayıruça diplomatik mӓgnӓdӓ BMO iminlek şurasındağı Rusiyӓ xuplawına ışanuçı rejim xӓrbi mӓgnӓdӓ dӓ Rusiyӓ tarafınnan şartsız yaqlanuın xisaplasaq, bu ısulnı qullanğan bula ala. Humanitar qimmӓtlӓr çitkӓ quyılğan hӓm xalıqara cӓmӓğat’çelek bitaraf qalğan tigezlӓmӓdӓ Ӓsӓd rejimı cӓhatennӓn Duma öçen iň yaxşı çişeleşneň ximik qoral höcüme buluın ӓytep bula.Bäyläneşle xäbärlär