Nogayşa 144: Ahiret’ke aşılgan esikler (1)

Bu yuma “AHİRET’KE AŞILGAN ESİKLER” baresinde söz bardıramız!

Nogayşa 144: Ahiret’ke aşılgan esikler (1)

►Nogayşa 144: Ahiret’ke aşılgan esikler (1)

Ahiret’ke aşılgan   

Esiklerden birinşisi,  

Rablık em saltanat

Esikleri bolgan...

Sosı esikler tagı,   

Quday’dıñ Rab atınıñ     

Tecellileri bolgan...

 

Rab atınıñ alemde, 

Köringen alleri,   

Barı tecellileri,

Avvel Quday barlıgına,  

Em ahirettiñ keliyegine   

Közbinen körilgen

Aşıq deliller bolgan:

 

Nav maneler baresinde 

Bîr üyken alimdiñ  

Aytqanları nav bolgan:

Birinşide so alim,  

Nav dünyadı bîr patşadıñ 

İdare etip turganı

Bîr mamleketke usatqan:

Bîr eldiñ patşası,  

Qaydey bolsa halqından    

İtaatlı bolganlarga,

İhsanları, iqramları,  

Yahşı, neşe mükäpatı, 

Bolıyagı bilingendey

Em itaatsız asılarga,    

Tiyisli bîr yezası     

Bolıyagı em bilingen...

 

Aynı sosı misaldey,      

Äş imkanı bar ma eken 

Bîr patşalık, bötende      

Alamat üyken patşa,  

Sultanlar Sultanı Hak

Özine yahşı qızmat,    

Em itaat etken halqqa      

Bîr arüv qarşılıgı,

Em mükäpatı bolmasın?

İsyan etkenlerge em        

Bîr yezası bolmasın?

 

Sosı iqram, ihsanlar,      

Mükäpatlar, yezalar,

Nav dünyada yoq ökmünde...   

Demek basqa orında

Beriliyegi yer bolgan...

Sosı orın tagı em,     

Ahiret yurtı bolgan...

 

Sosı alim nav manedi, 

Basqa yaqta az taga 

Kengeytip aşıqlagan:

Allah’tıñ nav dünyadı, 

İdare etkeninin,     

Em yaratqanı alemlerdiñ

İslerini sonlardıñ,

Äş bîrevini em mıtpay  

İntizamman, ölşemmen    

Ayrı ayrı körgeniniñ,

Közümüzmen körgenimiz,

Esimizben bilgenimiz,

Körimlikleri bolgan...

Demek Quday Hak Rab’tıñ        

Sav dünyadı aylangan

İdaresi, Rablıgı bar...

 

Qaydey bolsa bîr patşadıñ    

Bîr eldi bastan uşqa

İdare etip turganınday     

Üyken el käinattı, 

Quday’ımız Rab Allah,

Baresini bîr basına   

İdare etip turgan...

 

Em dünyada, käinatta, 

Är ne is bolgan bolsa     

Baresini qolında 

Tutqan Hak’tıñ patşalıgı,    

Qudaylıq darecede

Soñsız küşimen bolgan...

 

Yani bari kainattı, 

Bîr basına bîr tek özi, 

Äş kömekşi bolmadan,

Är zatını är zatıman,  

Är vakıt em är zaman,  

Bilip, körip, yaratqan...

Tagı sosı islerdi,   

Bîr taqıyqa toqtamay   

Em de davamlı qılgan...

Sosı barı isler tagı,  

Quday’ımız Allah’tıñ    

Rablıgını körsetken...

 

Quday’ımız Hak Rab’tıñ

Sosı munşa isleriniñ 

Bîr hikmeti tagı em,   

Özi ongınlıgınıñ,

Tagı qasiyetleriniñ  

Neşe biyik, em ullı,      

Em ne derece yahşı

Bolganını, basqalar   

Tagı bilsin sonı dep  

Basqa neşe gayalarman

So maqluqlardı yaratqan...

 

Endi sosı Rabb’ımızdıñ

Munşa maqsat, gayasını

Bileberip sonlarga,  

İymanman ibadetpen    

Yavap bergen müminlerge, 

Bîr mükäpatı bolmasın!

 

Em de sosı maqsatlardı,      

Örmet etpey tömenlep

Qarşılagan, yoldan şıqqan       

Ası qullarına tagı,    

Em yezası bolmasın!

 

Sosı dünyada qarşılıq,  

Mükäpat yade yeza,  

Berilgendi tap manemen

Biz endi köralmaymız.  

Demek basqa orında    

Beriliyegini esimiz,

Tezoq hamen añlagan...

 

Nege desek mükäpatsız     

Em yezasız bîr sultan

Äş bîr vaqıt bolmagan... 

 

Em dünya imtihan      

Orını bolgan üşün,     

Qarşılıqtıñ bîr köbi,

Nav dünyada berilmey       

Ahiret’ke taslangan.

 

Zaten Allah’tıñ özi,    

Barı etken isimizge,  

Qarşılıqlar beriyegini,

Paygambarlar yiberip 

Basta Kur’an kitabıman 

İnsanlarga bildirgen...

 

Yüz yirma tört miñPaygambarman,      

Tört kitap em suhuflarman,

Em milyonlar evliya,       

Milyarlar asfiyaman

Berilgen bîr qabardıñ   

Tuptuvra bolayagına,  

Esi bolgan bîr insan,

Äş oylamay inangan...     

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.comBäyläneşle xäbärlär