Nogayşa 135: İymandan kelgen tınşlıq (9)

Bu yuma “İYMANDAN KELGEN TINIŞLIQ” baresinde soñ kesekti aytamız...

Nogayşa 135: İymandan kelgen tınşlıq (9)

İymandan bizge kelgen    

Tınışlıqtan qabar bergen

Keñ maneli sözlerdiñ   

Soñınşısı nav bolgan:  

“Ve İleyhilmasıyr”:

Yani ticaret, memurlıqtay     

Üyken vazipelermen

Nav imtihan yerine   

Yiberilgen insanlar,   

Ticaretlerini etip,

Vazipesin tavisip,         

Qızmatları bitken soñ,

Özlerini yibergen

Calal İyyesi Yaratuvşı  

Qudaylarına qaytıyaqlar.

 

Barı isi yomartlıq,  

Tagı iygilik bolgan  

Allah’qa qavusıyaqlar...

 

Yani ötüvşi dünyadan    

Ayrılgandıñ artından,     

Dayimi bîr alemde,

Rableriniñ köp ullı     

Maqamı qasında,   

Biyik şerep tabıyaqlar...

 

Sebeplerdiñ talaşından,      

Em vesayittiñ qaranlıq

Perdelerinden qutulup        

Köp maramatlı Rab’lerine,

Abedi saltanatı ornında,       

Perdesiz qavısıyaqlar...

 

Tuvradan tuvra är kim,     

Özin yaratqan kîm eken,

Em kîmge tagat qılgan;     

Barelerdi kîm qaragan,

Apendi em iyyeleri,

Kîm bolganın biliyek,  

Rablerini tabıyaqlar...

 

Mine sosı kelime,  

Barı müjde üstinde

Nav müjdedi em aytqan:

“Ey insan bilesin me,  

Sen qayerge ketesin,  

Em qayerge yiberilesin?

Dünyadıñ miñ sanelik,

Şatlıqpan ozgan yaşavı,

Bîr saatlik yaşavına

Qarşı kelmez Yennet’tiñ;   

Em so qasiyette Yennet’tiñ      

Miñ sanesi bîr saatine   

Qarşılıq kelmegen   

Rabb’imizdiñ gözelligin  

Seyir etip qaramaga;      

Calal İyyyesi Gözel Hak’tıñ    

Rahmet tögeregi qasına,  

Huzur martebesine    

Ali ketip barasınız...

 

Özinizdi baylayberip   

Süygisine tüskeniniz    

Ozıp ketken süygüliler,

Qoldan şıqqanı üşün

Üşün bolmas gözeller;

Em kötere dünyadaqı,

Maqluqlarda körilgen   

Neşe gözellik barı,     

Sonıñ gözelliginiñ

Bürtököy bîr kesek      

Bîr tek körimi bolgan;

Em Esmai Hüsna’sınıñ 

Yani “gözel atları”nın

Bîr türlü kölgesi bolgan;     

Tagı barı Yennet em,   

Neşe yahşı alimen 

Sosı Quday rahmetiniñ  

Bîr kerede azanaqay 

Bîr kesek bolaberip   

Köringen ali bolgan;

Em de barı süygiler,   

Em bîrbîrine baylanuvlar,   

Tagı em yüreklerdiñ    

Bîrbîrevini işten işke    

Süyüp turganı aller,

Sosı süyülgen Rab’tiñ     

Gözeller Gözeli Hak’tıñ

Süygisiniñ bîr kerede      

Bîr tek yıltıravı bolgan;

Em äş yoq bolmıyaq  

Abedi bîr süygüli,  

Bîr tek Rahim Allah’tıñ 

Qasınıñ tögeregine,    

Ali ketip barasınız...

 

Abedi qonaqbaylıqpan  

Neşe iqramdıñ yurtı  

Yennet’ke şaqırılasınız..

Sosı sebepler üşün   

Qabirdiñ esigine,    

Yılay yılay barmanız!

Küleberip kiriniz...     

 

Tagı sosı kelime, 

Bılayına bîr müjdemen 

Nav manelerdi em aytqan:

Ey insan yoklıqqa,

Em eşlikke, qarangıga,   

Mıtılmaga, şürümege,

Tagı soñda dagılmaga, 

Sebeplerde bugulmaga  

Ketkeninizdi eslep

Oylayberip qalmañız!    

Siz, yokluqqa tuvıl,    

Barlıqqa barasınız.

Qarangıga tuvıl,         

Yarıqlıqqa kiresiniz...

İyyenizdiñ qasına,   

Aqıyki malik yagına   

Kuday’ınızga ketesiniz...

Azeli Sultan’ınızdıñ      

Payitahtına qaytasınız...

Köplük sizdi bugmıyaq 

Bîrlik tögerinde 

Rahat soluq alıyaqsınız...

 

Nege muqtaj bolsanız,

Baresini sizlerge,  

Basqalarga yalbarmay

Allah özi beriyek!  

Siz ayrılıqqa tuvıl,     

Qavıspaga barasınız!

 

Ta basından beri   

Toguz kesekte ötken 

Sosı mübarek sözler,

Paygambar’dın (as) hadisinde    

İsmi Azam martabesi

Tasıydı.” dep aytılgan.

İsmi Azam’dıñ bizge, 

Bîr üyken paydası,  

Nav hadispen aytılgan:

“Kim İsmi Azam’man  

Bîr dua etken bolsa,  

So duası qabıl bolgan”

Ol sebepten nav sözlerdi  

Erte em aqsam namazdıñ

Soñında onar kere,   

Oqıgan kîm bolsa,   

Bek köp savab qazangan...

      

Endi sosı sözlerdiñ 

Baresini bîr yerde   

Barabarca aytamız:

“La ilahe illallahü  

Vahdehü la şerike leh.    

Lehül mülkü ve lehül hamdü

Yuhyi ve yümit,  

Ve hüve hayyün la yemut,   

Biyedihil hayr ve hüve

Ala külli şey’in qadir,     

Ve ileyhil masıyr.”

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.comBäyläneşle xäbärlär