Globalna perspektiva 01

Ovogodišnji program će za vas pripremati dekan Fakulteta društvenih nauka na univerzitetu Yildirim Beyazit prof.dr. Kudret Bulbul.

Globalna perspektiva 01

Počinjemo novi serijal programa po imenu Globalna perspektiva.

Ovogodišnji program će za vas pripremati dekan Fakulteta društvenih nauka na univerzitetu Yildirim Beyazit prof.dr. Kudret Bulbul. 

Zajedno ćemo pratiti i analizirati dešavanja u svijetu. Pisanje je zajedničko putovanje pisca i oni koji ga prate. U ovogodišnjem programu govorićemo o brojnim aktuelnim temama i dešavanjima na prostorima koji su nama veoma bliski iz raznih aspekta od Balkana, Bliskog istoka, do Kavkaza i Afrike. U programu govorićemo o dešavanjima i problemima u Palestini, Krimu, Ahiski, Morou, Arakanu i svim drugim potlačenim regijama u kojima vlada nepravda. Govorićemo i o porodicama kojima su oduzeta djeca u zapadnim zemljama, diskriminaciji prema doseljenicima, kao i mladim koji pokušavaju da pronađu svoje mjesto u društvu. Uputićemo pozive svim humanim ljudima, bez obzira kojoj vjeri i rasi pripadali ili kojim jezikom govorili, da uzdignu svoj glas protiv nepravde širom svijeta. Analiziraćemo i posljednja zabrinjavajuća dešavanja na zapadu.

Pokušaćemo da iz svijeta gledamo na Tursku i obratno. U našem programu govorićemo o problemima u svijetu. Često se samo fokusiramo na problema u svojoj zemlji i ne vidimo globalne probleme. Zbog toga ne možemo da vidimo i koliko smo napredovali u odnosu na svijet. Kada vidimo globalnu sliku i uporedimo sva dešavanja u svijetu, tek onda možemo da imamo realnu sliku o dešavanjima u svijetu i zemlji.

Mi ćemo govoriti o tri važna problema sa kojim se susreće današnji svijet a to su: nepravda, neravnopravna podjela resursa i problem suživota različitih kultura i vrijednosti. Sve današnje probleme čovječanstva možemo okupiti pod ova tri poglavlja.

Dobro, a da li posjedujemo iskustvo koje može doprinijeti rješenju ovih problema. Da li postoji tradicija koja radi na uspostavljanju pravde, koja bez obzira na jezik, vjeru i rasu, vodi računa i o komšijama koji su suočeni sa neimaštinom, i koja voli sve ljude samo zbog Stvaraoca.

Sa Zapadnom civilizacijom možemo samo malo napredovati po pitanju pravde, podjele resursa i pluralizma. Ovdje naša civilizacija nam može biti puno bolji i ispravniji putokaz. Naša civilizacija predstavlja svjetiljku koja je obasjavala velike predjele od Horosana do Balkana.

Kada pogledamo sa ovog aspekta, možemo reći da je Istanbul do prije 100 godina bio najkozmopolitniji grad u svijetu. Jer sve ideje, ideologije i pokreti su nastali u kozmopolitinim sredinama gdje se u isto vrijeme proživljavaju razne kulture i misli. Zbog toga možemo reći da je Istanbul u vremenu modernizacije odigrao jednu od najvažnijih uloga u razvoju brojnih ideja. Jer je Istanbul bio glavni grad Osmanske imperije u kojoj su živjeli razni muslimanski narodi od Turaka, Arapa, Kurda, Albanaca i Bošnjaka, kao i brojni nemuslimanski narodi od raznih hrišćanskih naroda, Jevreja i Jermena. Zbog toga i nije slučajno da je Istanbul bio mjesto gdje su se rješavali razni globalni problemi.

U 20. stoljeću turski intelektualci su se u velikoj mjeri udaljili od svoje civilizacije i ušli pod uticaj Zapadne civilizacije. Prije izvjesno vrijeme su bili su i pod uticajem idejnih pokreta iz zemalja poput Egipta, Irana i Pakistana. Bez sumnje treba pratiti sve idejne pokrete i na istoku i zapadu kako bi se mogle izvući potrebne pouke. Ali do prije izvjesnog vremena turski intelektualci nisu dovoljno vodili računa o rasprava i idejnim pravcima, kao i analizama ovih pravaca koji su u velikoj mjeri nastajali u Istanbulu. Čak možemo reći da još uvijek u potpunosti nisu podignuta ograničenja koja su postavljena u periodu republike.

Ali na drugoj strani koliko danas imamo gradova u svijetu u kojima svako može da slobodno živi prema svojim identitetima, gdje neće biti meta diskriminacije i u kojim se ljudi zauzimaju za probleme drugih osoba širom svijeta. Iskustvo Istanbula je po tom pitanju veoma važno i ono i dalje stoji poput svjetiljke koja svijetli ispod nekog prekrivača. Istanbul je rezultat jedne civilizacije za koju Toybee kaže da nikad nije zaustavljen njen napredak.

Istanbulu, koji predstavlja prijestolnicu te nezaustavljive civilizacije, može biti putokaz za probleme sa kojim se suočava današnji svijet. Ali mi smo se nažalost u velikoj mjeri udaljili od ovih vrijednosti.

Moramo se vratiti ovim vrijednostima kako bi nastavili da koračamo u bolju budućnost.Povezane vesti