روز چهارشنبه جنگنده های جدید ایران به عموم معرفی خواهد شد

ایران که ایالات متحده امریکا تحریمات جدیدی علیه آن اتخاذ کرد است، آماده معرفی سیستم سلاحی جدیدش میشود

روز چهارشنبه جنگنده های جدید ایران به عموم معرفی خواهد شد

ایران که ایالات متحده امریکا تحریمات جدیدی علیه آن اتخاذ کرد است، آماده معرفی سیستم سلاحی جدیدش میشود.

امیر خاتمی وزیر دفاع ایران، ابراز داشت که یکی از اولویتهایشان توسعه سیستم موشکی میباشد.

وی طی سخنانش با آژانس خبری فارسی، ابراز داشت که روز چهارشنبه جنگنده های جدید ایران به عموم معرفی خواهد شد.

خاتمی همچنین ابراز داشت که روز چهارشنبه، "روز صنایع دفاعی ملی" در این کشور میباشد.

وی که در سخنانش ابراز داشت: "مهمترین اولویتمان توسعه سیستم موشکی مان میباشد"، تاکید نمود که در این بخش باید بیشتر فعالیت نمایند.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، که از توافقنامه هسته ای با ایران خارج شده و تحریمات علیه ایران را بار دیگر اجرا نمود، ابراز داشته بود که دلیل خروج از برنامه هسته ای، عدم اتخاذ پیشگیریهای لازمه در خصوص برنامه موشکی ایران میباشد.

اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور ایران نیز طی سخنانی با آژانس خبری IRNA، اظهار داشته بود که ایران از پس تحریمات امریکا علیه این کشور، برخواهد آمد.

جهانگیری ضمن ابراز اینکه "در حال حاضر از نظر اقتصادی در وضعیتی حساس میباشیم. ولی وارد بن بست نشده ایم."، اظهار داشته بود که ایران دارای نیروی انسانی و منابع طبیعی کافی میباشد.

گفتنی است که ارزش ریال ایران که در بحران اقتصادی میباشد، از ماه آوریل گذشته تا کنون، نصف شده است.خبرهای مرتبط