افزایش مجدد تنش در غزه - 4 فلسطینی به شهادت رسیدند

افزایش مجدد تنش در غزه - 4 فلسطینی به شهادت رسیدند


برچسب ها: فلسطینی , شهادت , تنش , غزه