تیلرسون دقایقی طولانی منتظر دیدار با میشل عون شد

تیلرسون دقایقی طولانی منتظر دیدار با میشل عون شد.