رئیس جمهور کره جنوبی وارد پیونگ‌یانگ شد

رئیس جمهور کره جنوبی وارد پیونگ‌یانگ شد.