نقل و انتقال تجهیزات و نیروی نظامی به مرز سوریه ادامه دارد

نیروهای مسلح ترکیه به منطور تقویت واحدهای نظامی در مرز سوریه، به منطقه خودروی زرهی و کماندو اعزام نمود

نقل و انتقال تجهیزات و نیروی نظامی به مرز سوریه ادامه دارد

نیروهای مسلح ترکیه به منطور تقویت واحدهای نظامی در مرز سوریه، به منطقه خودروی زرهی و کماندو اعزام نمود.

کاروان متشکل از خودروهای حامل کماندوها و خودروهای زرهی به استان حاتای رسیدند.

کاروان مذکور تحت تدابیر امنیتی در حال حرکت بسوی مرز می باشد.  خبرهای مرتبط