مهمترین رویدادهای تاریخی در عرصه جهان، در روز ۲٦-م ماه مارس

مهمترین رویدادهای تاریخی در عرصه جهان

مهمترین رویدادهای تاریخی در عرصه جهان، در روز ۲٦-م ماه مارس

در سال ۱۸۲۷لودویگ فان بتهوون آهنگ‌ساز کبیر آلمانی چشم از جهان فروبست.
در سال ۱۹۱۳ادیرنه، از سوی نیروهای بلغار و صرب اشغال شد.
در سال ۱۹۳۱قانون اوزان و مقادیر مورد استفاده قرار گرفت.
در سال ۱۹۳٤ برای اولین بار در انگلستان از رانندگان امتحان رانندگی گرفته شد.
در سال ۱۹۴۱ریچارد داوکینز، زیست شناس و خداناباور مشهور بریتانیایی متولد شد.
در سال ۱۹٤۰نازیهای المان، آغاز به انتقال یهودیان به اردوگاه آشوویتس در لهستان کردند. در میان یهودیان تعداد زیادی از اقوام دیگر نیز حضور داشتند. به عنوان مثال گفته می شود که حتی برخی از مردان مسلمان هم به دلیل ختنه شدن که در میان یهودیان نیز مرسوم است همراه با آنان کشته شدند.
در سال ۱۹٤٤ خسرو شکیبایی، یکی از برجسته ترین هنرمندان تئاتر و سینمای ایران در تهران به‌دنیا آمد.
در سال ۱۹۷۱پاکستان شرقی یا بنگلادش از پاکستان اعلام استقلال نمود.
در سال ۱۹۷۱پل بغاز در استانبول گشایش یافت و دو یقه این جهان شهر را در دو قاره آسیا و اروپا به هم پیوند زد.
در سال ۱۹۷٥ امیرعباس هویدا به عراق رفت و با حسن البکر و صدام حسین ملاقات و مذاکره کرد.
در سال ۱۹۹٥ در اروپا پیمان شنگن به اجرا گذاشته شد.خبرهای مرتبط