در جهان نزدیک به 50 میلیون نفر مبتلا به بیماری "دمانس" (زوال عقل) میباشند

این بیماری که در ترکیه با نام "جنون" نیز شناخته میشود و آلزایمر که فعالیتهای ذهنی انسان را از بین میبرد، نوعی شایع از این بیماری است، به عنوان "کابوس قرن بیست و یکم" نیز معرفی میگردد.

در جهان نزدیک به 50 میلیون نفر مبتلا به بیماری "دمانس" (زوال عقل) میباشند

این بیماری که در ترکیه با نام "جنون" نیز شناخته میشود و آلزایمر که فعالیتهای ذهنی انسان را از بین میبرد، نوعی شایع از این بیماری است، به عنوان "کابوس قرن بیست و یکم" نیز معرفی میگردد.


برچسب ها: بیماری , آلزایمر , جنون , زوال عقل