تصاویری از اولین روز سیستم ریاستی در ترکیه

تصاویری از اولین روز سیستم ریاستی در ترکیه | رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، در مجلس ملی کبیر ترکیه، ادای سوگند کرد و سیستم حکومت ریاستی رسما آغاز شد

تصاویری از اولین روز سیستم ریاستی در ترکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، در مجلس ملی کبیر ترکیه، ادای سوگند کرد و سیستم حکومت ریاستی رسما آغاز شد


برچسب ها: رئیس جمهور ترکیه , ادای سوگند , سیستم ریاستی در ترکیه