زمستان در آناتولی شرقی

زمستان در آناتولی شرقی

701 مسیر جاده ای و اماکن مسکونی در شهرهای وان، موش، حکاری و بیتلیس واقع در بخش آناتولی شرقی ترکیه، به دلیل بارش برف شدید، بسته شد.


برچسب ها: بارش برف , آناتولی شرقی , زمستان