ماکت گوبکلی تپه به شهر کن فرانسه میرود

ماکت گوبکلی تپه به شهر کن فرانسه میرود

ماکت منطقه باستانی گوبکلی تپه واقع در شهر شانلی اورفای ترکیه که در لیست میراث فرهنگی یونسکو جای گرفته است، در شهر کن فرانسه به نمایش گذاشته خواهد شد


برچسب ها: شانلی اورفا , گوبکلی تپه , ماکت گوبکلی تپه