یاد قربانیان قتل عام خوجالی، در کنار یادواره "فریاد مادر" گرامی داشته شد

یاد قربانیان قتل عام خوجالی، در کنار یادواره "فریاد مادر" گرامی داشته شد |

یاد قربانیان قتل عام خوجالی، در کنار یادواره "فریاد مادر" گرامی داشته شد

یاد قربانیان قتل عام خوجالی در آذربایجان، که روز 26 فوریه سال 1992 انجام شده بود، از سوی دهها هزار نفر گرامی داشته شد.


برچسب ها: آذربایجان , بیست و هفتمین سالگرد قتل عام خوجالی , 26 فوریه , قتل عام خوجالی