سیگار سالانه منجر به مرگ 7 میلیون تن میشود

سیگار سالانه منجر به مرگ 7 میلیون تن میشود | علی رغم پیشگیری های بسیار در مقابل استفاده از سیگار در اکثر کشورهای جهان، در حال حاضر بیش از یک میلیارد تن دخانیات مصرف میکنند و سالانه 7 میلیون تن به دلیل استعمال سیگار، جان خود را از دست میدهند

سیگار سالانه منجر به مرگ 7 میلیون تن میشود

علی رغم پیشگیری های بسیار در مقابل استفاده از سیگار در اکثر کشورهای جهان، در حال حاضر بیش از یک میلیارد تن دخانیات مصرف میکنند و سالانه 7 میلیون تن به دلیل استعمال سیگار، جان خود را از دست میدهند

 


برچسب ها: دخانیات , استعمال سیگار , سیگار