مطبوعات ترکیه چهارشنبه 9 می 2018

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه: خارج شدن امریکا از برجام موجب بی ثباتی و درگیریهای جدید خواهد شد

مطبوعات ترکیه چهارشنبه 9 می 2018

روزنامه استار در گزارشی با عنوان " این تصمیم موجب بی ثباتی و درگیرهای جدید خواهد شد " می نویسد، ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه طی سخنانی در حساب تویتتر خود اظهار داشت، خارج شدن امریکا از برجام موجب بی ثباتی و درگیریهای جدید خواهد شد. توافق چند جانبه با دیگر کشورها ادامه خواهد یافت. ترکیه نیز به موضع قاطعانه خود علیه هر گونه سلاح هسته ای ادامه خواهد داد.

روزنامه ینی شفق طی گزارشی تحت عنوان " پیام نخست وزیر بمناسبت روز اروپا " می نویسد، بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه طی سخنانی در چهارچوب روز اروپا اظهار داشت، تبدیل دشمنی با خارجیان و اسلام هراسی به گفتمانهای سیاسی، نگرانیهای ذیربط با آینده اتحادیه اروپا را افزایش می دهد.

روزنامه خبرترک در گزارشی با عنوان " بانک جهانی رشد تخمینی ترکیه را افزایش داد " می نویسد، بانک جهانی رشد تخمینی درآمد ناخالص داخلی ترکیه را در مقایسه با ماه اکتبر سال 2017 با 1 ممیز 2 درصد به سطح 4 ممیز 7 درصد افزایش داد. رشد سال 2019 نیز 4 ممیز 4 درصد تخمین زده می شود.

روزنامه صباح در گزارشی با عنوان " برای اولین بار تولید خواهد شد " می نویسد، موسسه تنظیم بازار انرژی ترکیه، پروژه شرکت سهامی عام تولید، ذخیره و فروش گاز مایع را که در نظر دارد برای اولین بار در ترکیه گاز مایع تولید بکند، تائید کرد. جواد .اولیااوغلو مدیرکل شرکت مذکور اظهار داشت، تاسیسات تولید و ذخیره گاز مایع در افیون کاراحیصار و چوروم احداث خواهد شد.

و روزنامه حریت در گزارشی تحت عنوان " بسوی رکورد می دود " می نویسد، دومینیک شیلکوت سفیر انگلستان در آنکارا ضمن اشاره براینکه، امسال حدود 3 میلیون توریست انگلیسی به ترکیه خواهند آمد، اظهار داشت، توریستهای انگلیسی امسال رکورد خواهند زد.  خبرهای مرتبط