گروههای مخالف سوری 400 تروریست داعشی را به اسارت گرفتند

مبارزه سرسختانه گروههای مخالف سوری با عناصر داعشی در سوریه

گروههای مخالف سوری 400 تروریست داعشی را به اسارت گرفتند

گروه های مخالف سوری طی عملیات مشترکی پیشروی عناصر گروه تروریستی داعش از سمت منطقه تحت کنترل رژیم اسد به سمت منطقه کاهش تنش در حومه ادلب را متوقف کردند.

ناجی ابوحذیفه سوریه سخنگوی اتاق عملیات مشترک گروه های معارض سوری  گفت: "در این عملیات بسیاری از عناصر داعش در جنوب و حومه شرقی ادلب کشته و 400 تن دیگر از آنها را به اسارت گرفتند.

اتاق عملیات مشترک دارای 2 هزار جنگجو از 12 گروه برای مقابله با رژیم اسد و داعش تشکیل شده است.

در ابتدا خطوط دفاعی ایجاد و پیشروی داعش را متوقف و سپس اقدام به حمله کردیم. کنترل روستاهای  " ام هلاهل " و  "ضرضور " در استان ادلب را به دست گرفتیم"

گفتنی است رژیم بشار اسد سال 2017 با بازکردن کریدوری به عناصر گروه داعش اجازه داد از منطقه «خنیفس» در استان حماه خارج شوند و به سوی حومه استان ادلب بروند تا بتوانند با گروه های مخالف سوری درگیر شوند.خبرهای مرتبط