ترکیه از نگاه عکاسان و روزنامه نگاران ازبک

نمایشگاه عکس از مجموعه آثار عکاسان و روزنامه نگاران ازبک درباره ترکیه در تاشکند افتتاح شد

ترکیه از نگاه عکاسان و روزنامه نگاران ازبک

نمایشگاه عکس «ترکیه از نگاه عکاسان و روزنامه نگاران ازبک» از مجموعه آثار عکاسان و روزنامه نگاران ازبک درباره ترکیه در تاشکند پایتخت ازبکستان افتتاح شد.

محمد ثریا اَر، سفیر ترکیه در تاشکند در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت که برگزاری چنین نمایشگاه های باعث نزدیکی هر چه بیشتر روابط دو کشور خواهد شد.

اکمل نور، رئیس آکادمی هنرهای زیبای ازبکستان، نیز با بیان اینکه مردم ازبکستان و ترکیه دارای زبان مشترکی هستند، بر اهمیت این نمایشگاه در نزدیکی بیشتر اجتماعی و فرهنگی میان مردم دو کشور تاکید کرد.خبرهای مرتبط