اگر قهوه ساده مینوشید، به بیماریهای روانی گرایش دارید

تحقیقاتی جدید نشان داد، افرادی که قهوه را بدون شیر و شکر مینوشند، احتمالا بیمار روانی میباشند

اگر قهوه ساده مینوشید، به بیماریهای روانی گرایش دارید

بر اساس این تحقیقات که در مجله Appetite منتشر گردید، بین نوشیدن قهوه ساده و گرایشهای سادیستی و یا روانی، رابطه وجود دارد.

این فعالیت که از سوی محققان دانشگاه اینسبرات اتریش انجام میشود، برروی بیش از هزاران فرد بالغ آزمایش شده است.

از شرکت کنندگان خواسته شد تا در خصوص ترجیحات غذایی و لذتهایشان اطلاعاتی بدهند.

سپس نیز یک سری آزمایش ارزیابی خصوصیات غیر اجتماعی منجلمه سادیسم، نارسیسم و روانی بر روی آنها انجام شد.

با توجه به نتایج به دست آمده، ترجیح دادن شیرینی های پر شکر با رفتارهای روانی مرتبط میباشد.

گفتنی است تنها چیزی که وضعیت را به خطر می اندازد، قهوه تلخ نمیباشد.

علاقه زیاد به آب تربچه، کرفس و تونیک نیز موجب رفتارهای غیر اجتماعی از سوی شرکت کنندگان میشده است.خبرهای مرتبط