راه محاکمه تروریستهای " پ ک ک " در بلژیک باز شد

حکم دادگاه عالی بلژیک

راه محاکمه تروریستهای " پ ک ک " در بلژیک باز شد

دادگاه عالی بلژیک حکم دادگاه بدوی اعضای سازمان تروریستی پ.ک.ک مبنی بر عدم امکان محاکمه این افراد به اتهام تروریسم را مردود شمرد. 

بدین ترتیب، پرونده 36 نفر از جمله رمزی کارتال و زبیر آیدار، دو نفر از سرکردگان پ.ک.ک در اروپا به اتهام عضویت در گروه مذکور بررسی شده و راه محاکمه این تروریستها در بلژیک هموار گردید. 

در نوامبر 2017، دادستانی فدرال بلژیک با اعتراض به دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که قانون تمایز " مبارزه مسلحانه و گروه تروریستی "  شامل این افراد نمی‌شود و اقدامات اعضای پ.ک.ک تروریستی است.

گفتنی است دادستان فدرال بلژیک روند قضایی این 36 نفر را در سال 2010 آغاز و در سال 2015 کیفرخواست را صادر کرد. آنها متهم هستند که جوانان و کودکان را از بلژیک و سراسر اروپا عازم کمپ‌های آموزشی در عراق و یونان کرده‌اند.

از دیگر اتهامات آنان گرفتن باج از مردم و جعل اسناد است.خبرهای مرتبط