اختلاف یونان و مقدونیه بر سر نام این کشور

یونان مقدونیه را «جمهوری مقدونیه یوگسلاوی سابق» می خواند و تاکیدمی کند که نام مقدونیه مترادف با نام اسکندر و متعلق به کشور یونان است

اختلاف یونان و مقدونیه بر سر نام این کشور

 اسکوپیه و آتن مصمم هستند تا اختلافات بر سر نام مقدونیه را حل کنند.

وزرای خارجه یونان و مقدونیه ابراز امیدواری کردند که در سال 2018 برای اختلافاتی که اسکوپیه و آتن را رو در روی هم قرار داده است راه حل قطعی پیدا شود.

قرار است وزرای خارجه دو کشور جهت آغاز مذاکرات در جهت پیدایش راه حل به این موضوع دیدار نمایند. 

اولین دیدار آتن و اسکوپیه در این زمینه در سلانیک برگزار خواهد شد.

یونان و مقدونیه حق استفاده از نام مقدونیه را در انحصار خود می دانند. 

یونان در سال 1991 مانع آن شد که جامعه بین المللی مقدونیه را با نام جمهوری مقدونیه به رسمیت بشناسد.

یونان مقدونیه را «جمهوری مقدونیه یوگسلاوی سابق» می خواند و تاکیدمی کند که نام مقدونیه مترادف با نام اسکندر و متعلق به کشور یونان است و همسایه اسلاو زبان (مقدونیه) نمی تواند و نباید از نام مقدونیه استفاده کند.

در مقابل، اسکوپیه نیز می گوید، اسکندر رهبر کشور باستانی مقدونیه بوده و در اسکوپیه به دنیا آمده است، بنابراین انتخاب نام مقدونیه برای زادگاه وی مناسب است و کسی اجازه دخالت در تعیین نام این کشور را ندارد.

بدلیل این اختلاف یونان از عضویت مقدونیه در اتحایه اروپا و نیز سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یعنی ناتو ممانعت می کند.  خبرهای مرتبط