سوال ماه

 

مسجد سلیمیه که در ادیرنه ترکیه واقع میباشد، در کدام قرن ساخته شده است؟

الف) 15

ب) 16

ج) 18

 

 


به سه تن از عزیزانی که پاسخ صحیح را برای ما ارسال کنند، به قید قرعه جوایزی از سوی رادیو صدای ترکیه تقدیم خواهد شد.

لطفا پاسخ خود را تا 31 مارس 2019 از طریق پست الکترونیکی، تلفن، فاکس و یا آدرس پستی، با ذکر دقیق آدرس پستی خود ارسال نمایید.

آدرس الکترونیکی:     farsi@trt.net.tr
شماره فاکس       :     ۳٤٥٤ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
شماره تلفنهای     :   ۳۳۹۹ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰ – ۳٤۰۰ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
آدرس پستی        :    P.O.B: 06443 - 333 - Yenişehir - Ankara - Turkey

 


سوال ماه را پاسخ دهید