تفسیر سیاسی هفته 16 - حمله نظامی آمریکا به سوریه

معنای مداخله نظامی آمریکا در سوریه چه بود؟

تفسیر سیاسی هفته 16 - حمله نظامی آمریکا به سوریه

تفسیر سیاسی هفته 16- مداخله نظامی آمریکا در سوریه

با استفاده رژیم اسد از سلاح شیمیایی بر علیه مخالفین در غوطه شرقی، یکباره توجه افکار عمومی جهان به این منطقه متمرکز شد. یک مداخله نظامی از سوی ایالات متحده آمریکا بر علیه رژیم در دستور کار قرار گرفته بود. این مداخله شب شنبه 14 آوریل انجام گرفت.

مداخله نظامی آمریکا، انگلیس و فرانسه فراتر از یک عملیات جامع، در قالب یک "مجازات" بر علیه رژیم به مورد اجرا درآمد. با نگاهی به مباحثات صورت گرفته در داخل آمریکا، خواهیم دید در حالی که ترامپ تمایل به یک عملیات جامع داشت، جیمز متیس وزیر دفاع اینکشور و پنتاگون، عملیاتی محدود که منجر به اسکالاسیون با روسیه نشود را ترجیح میدادند. تاجایی که به نظر میرسد نیز عملیات بر اساس آنچه که متیس و پنتاگون خواستند، به مورد اجرا در آمد.   

عزیزان اکنون توجه شما را به  ارزیابی های جان آجون نویسنده و محقق بنیاد مطالعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی "سِتا" جلب میکنیم.

در اصل آمریکا، انگلیس و فرانسه با تشکیل یک ائتلاف از طریق رژیم، حیطه نفوذ روسیه و شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران را مورد هدف قرار میدهد. نهایتا ایالات متحده آمریکا قصد براندازی رژیم سوریه را ندارد. چنانچه عدم ترتیب یک عملیات جامع توسط آمریکا به رغم در دست داشتن یک فرصت بسیار بزرگ به وضوح نشانگر این امر است. در دوره اوباما در سوریه و به طور کلی در خاورمیانه فضای وسیعی برای روسیه و ایران باز شده بود. در حالی که اکنون حیطه نفوذ روسیه و ایران در سوریه گام به گام محدودتر خواهد شد.

محدود شدن ایران در این کشور از جنبه اسرائیل و کشورهای خلیج بسیار حائز اهمیت است. چرا که سیاستهای توسعه طلبانه ایران در منطقه از سوی اسرائیل، کشورهای حوزه خلیج و ترکیه به ابعاد غیرقابل قبول در منطقه دست یافته است. میدانیم که موجودیت سپاه پاسداران ایران، حزب الله و شبه نظامیان وابسته به ایران در سوریه از مرز 60 هزار فراتر رفته است. آمریکا با حمله اخیرش برخی از پایگاه های هوایی مهم را هدف قرار داد ولی به طور کلی عملیات محدودی را به مورد اجرا درآورد. قبل از این مداخله نظامی که با پیشگامی آمریکا صورت گرفت، اسرائیل در فواصل معین در راس فرودگاه تی -4، چندین پایگاه مورد استفاده توسط ایران را بمباران میکرد.

پاسخ ایران و روسیه به مداخله نظامی آمریکا و هم پیمانان اش طی روزها آینده به وضوح مشخص خواهد شد. چنانچه رژیم اسد، شبه نظامیان طرفدار ایران و سربازان مزدور روس چندی پیش اقدام به پیشروی به سوی میدان های نفتی تحت کنترل ی پ گ در منطقه دیرالزور کرده بودند. ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا، با نشان دادن یک واکنش شدید به این اقدام، با حملات هوایی و توپخانه ای از پیشروی این عناصر جلوگیری کرده بود. ولی این احتمال وجود دارد که پس از مداخله نظامی اخیر آمریکا، ایران و روسیه دست به یک عملیات نظامی جامع در دیرالزور بزنند. در چنین شرایطی، در منطقه ای که تحت کنترل ی پ گ بوده و تقریبا کل جمعیت آن را اعراب تشکیل میدهند، نبرد سختی برای میادین نفتی در این منطقه آغاز به وقوع بپیوندد.

اما نوع واکنش روسیه و ایران هر چه میخواهد باشد، حمله شیمیایی اخیر رژیم اسد از منظر افکار عمومی جهان، از تاثیر بسیار مهمی برخوردار است. مشروعیت رژیم اسد که بر علیه مردم خود از سلاح شیمیایی استفاده کرده است، یک بار دیگر زیر سوال رفت. مجازات رژیم اسد به جرم استفاده از سلاح شیمیایی بسیار حائز اهمیت است. مجازات رژیم به اتهام ارتکاب جرم بشری از سوی ترکیه با خشنودی استقبال شد ولی بروز یک تنش بزرگ بین آمریکا و روسیه، سناریویی بود که ترکیه تمایلی به آن نداشت. نقش میانجی ترکیه بین روسیه و آمریکا، یکی از بارزترین نشانه های جایگاه استراتژیک ترکیه در معادله سوریه به شمار میرود. با میانجیگری ترکیه، کانالهای دیپلماتیک و نظامی بین روسیه و آمریکا مجددا باز شد و در حالیکه نقش روسیه به عنوان وکیل سوریه از سوی آمریکا هدف قرار میگرفت، روسیه مستقیما به این حمله پاسخ نداد. با در نظر گرفتن توسعه تکنولوژیکی و آخرین وضعیت صنایع دفاعی، این غیرممکن است که قدرتهای بین المللی مستقیما یکدیگر را مورد حمله نظامی قرار بدهند. علاوه بر جنگهای اقتصادی و سایبری، جنگهای نیابتی به وقوع میپیوندد. اکنون این سوال مطرح است که آیا پس از حمله آمریکا به وکیل روسیه، روسیه نیز به ی پ گ وکیل آمریکا در سوریه حمله خواهد کرد؟       خبرهای مرتبط