سالگرد قبول سرود ملی ترکیه

این سرود در 12 مارس 1921 با برگزاری مسابقه ای در مجلس ملی کبیر ترکیه به عنوان سرود ملی جمهوری ترکیه انتخاب شد

سالگرد قبول سرود ملی ترکیه

امروز سالروز قبول سرود استقلال به عنوان سرود ملی جمهوری ترکیه است. این سرود در عین حال سرود ملی جمهوری ترک قبرس شمالی است. این سرود ملی توسط محمت عاکیف ارسوی شاعر ملی کشورمان سروده شده است. این سرود در 12 مارس 1921 با برگزاری مسابقه ای در مجلس ملی کبیر ترکیه که جنگ رهایی بخش ملی را هدایت میکرد، به عنوان سرود ملی جمهوری ترکیه انتخاب شد. محمت عاکیف طی سخنانی در این باره گفته است :"خداوند یکبار دیگر این ملت را مجبور به نوشتن سرودن ملی نکند". سالگرد قبول سرود ملی ترکیه که یکی از نمادهای ملت ترک به شمار میرود را یک بار دیگر گرامی میداریم. 


برچسب ها: ترکیه , سرود ملی

خبرهای مرتبط