ترکیه و چشم انداز تمدن جهانی - 10

نیاز به "اعتدال گرایی غرب "

ترکیه و چشم انداز تمدن جهانی - 10

نیاز به "اعتدال گرایی غرب "

علم تاریخ، در صورتی که بتوان از آن عبرت گرفت، علم بسیار آموزنده ایست. اما متاسفانه چندان عبرت گرفته نمیشود. رویدادهای گذشته، رنج ها، کشتارها و ظلم و ستم ها چقدر زود به باد فراموشی سپرده میشود.

عزیزان اکنون توجه شما را به ارزیابی های پروفسور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بیاضیت جلب میکنیم...

از غرب وحشی به غرب اعتدال گرا

طی قرنی که گذشت، غرب نه با چیز دیگری بلکه تنها با هدف استعمارگری منجر به دو جنگی شد که بیش از بقیه جنگ ها در طول تاریخ، زمینه مرگ و میر و ریخته شدن خون و اشک را فراهم کرد. پس از جنگ، باز با درس گرفتن از خشونت های اعمال شده در طول جنگهای اول و دوم جهانی به ویژه در اروپا مرحله سیاست گذاری با محور ارزشها آغاز شد. سیاستهایی با محور ارزش ها که در چارچوب اتحادیه اروپا شکل گرفته و به همکاری، تعاون، آزادی ها، حقوق بشر و دموکراسی اولویت میداد، زمینه ساز برقراری یک آرامش نسبی هم اروپا و هم در منطقه گردید.

از غرب اعتدال گرا به غرب وحشی

اما در وضعیت کنونی، مجددا در حال تبدیل شدن به جهانی با محوریت تهدید هستیم. اظهارات مقامات کشورهای ایالات متحده آمریکا، کره شمالی و روسیه به وضعیتی تبدیل شده که گویی این کشور بر سر اینکه چه کسی سلاح شیمیایی و هسته ای مخرب تر در دست داشته و چه کسی زود تر از بقیه دکمه انفجار این سلاح را فشار خواهد داد با یکدیگر به رقابت میپردازند.

وضعیت احترام به حقوق بشر، آزادی ها، تنوع فرهنگی، آزادی عقیده، سبک متفاوت زندگی انسانها  در غرب نیز روز به روز وخیم تر میشود. موج اسلام ستیزی و خارجی ستیزی رفته رفته افزایش میابد. بر اساس داده های وزارت کشور آلمان، در سال 2017 950 حمله بر علیه مسلمانان در آلمان ترتیب یافته است. (http://www.spiegel.de ) 950 حمله در طول یک سال! اگر به اندازه یک صدم این میزان یعنی (9- 10 حمله) بر علیه یهودیان در کشورهای شرقی، آمریکای لاتین و یا کشورهای اسلامی ترتیب یابد، میتوانید واکنش کشورهای غربی در این زمینه را تخمین بزنید. بی شک چنین چیزی به هیچ وجه مورد دلخواه نیست. محدودیت ها و حملات در غرب، نباید به هیچ وجه در دیگر کشورها الگو قرار داده شود. حملات متوجه به مسلمانان در کشورهای غربی، متاسفانه تنها منحصر به کشور آلمان نیست. وقتی این اتفاقات در غرب به وقوع میپیوندد. بی سر و صدا قائله ختم میشود. انسانهای دارای سبک زندگی مختلف در آمریکا و اروپا اخیرا به شدت احساس میکنند که با تهدید مواجه هستند.

بسیاری از کشورهای غربی در حالی که به مظلومین، آوارگان و مهاجرین به سختی اجازه پناهندگی میدهند، برای پناهنده کردن اعضای سازمان های تروریستی جنایتکار نظیر فتو، پ ک ک، د ها ک پ ج که در کشور خود دست به هر نوع اقدام غیرانسانی زده اند، کم مانده است دعوتنامه ارسال کنند. به غیر از برخی از کشورهای غربی کدام کشور تا این حد به مامن ترریستها تبدیل شده است؟ واقعا در این زمینه بسیار کنجکاوم...

از سوی دیگر، صدای اقشار آزادی خواه، پلورالیسم و دموکراتیک روز به روز خاموش تر میشود. رفته رفته آراء احزاب فاشیستی و نازیستی افزایش میابد نه احزاب آزادی خواه و دموکرات... این احزاب نژاد پرست در بسیاری از کشورها شریک ائتلافی دولت ها هستند. دیگر در کشورهای غربی رهبرانی وجود دارند که کمتر دارای عقل سلیم بوده و تفاوتهای موجود در جامعه خود، همسایگانشان و دیگر کشورهای منطقه را تهدید میکنند.  

غرب وحشی و یا پایان تاریخ...

یک لحظه تصور کنید که سلاح های هسته ای و بمب های شیمیایی ضد بشری تحت هدایت و کنترل جریان های افراطی قرار بگیرد. رهبران غربی فاناتیک که نه با رویکرد صلح طلبانه، حامی همکاری، برابری، عدالت، آزادی و حقوق بشر بلکه با روحیه نفرت، تبعیض و نابود سازی و نگرشی که انسانهای مخالفان خود را حتی در جایگاه انسان قرار نمیدهند، چگونه از این سلاح ها استفاده خواهند کرد؟ حتی تصورش هم وحشتناک است. انسان را دچار خوف و وحشت میکند. اگرچه این سلاح های در دوره جنگهای اول و دوم جهانی تا این حد وحشناک نبودند ولی میدانند که چه تخریباتی را به بار آوردند. با تصور قدرت تخریب کنونی این سلاحها اگر به دست جریان های افراطی بیافتند، احتمالا قیامت خواهد شد....برخی از آینده پژوهان از هم اکنون مقالاتی تحت عنوان "قیامت را از دست خداوند گرفتن" و "خداوند را به قیامت مجبور کردن" به قلم گرفته اند.

کسانی که امروز از اقدامات مغایر با حقوق بشر، آزادی ها و ارزشهای بین المللی بر علیه تفاوتها در کشورشان چشم پوشی میکنند، پس از پشت سر گذاشتن این "تهدید"، آیا آرام خواهند ماند؟ اما تاریخ چنین نمیگوید. پس از نسل کشی یهودیان، شاهد شدیم که انسانهای دارای این رویکرد چگونه کشورها و مناطق خود را به آتش کشیدند.

نیاز به "اعتدال گرایی غرب "

در حالی که روند و تهدیدی که در غرب جریان دارد تا این حد اضطراری و نزدیک است، به جای "غرب معتدل" مباحثات مربوط به "اسلام معتدل" در دستور کار قرار میگیرد. اسلام معتدل موضوع مقاله دیگری است ولی تحولات افراطی در اروپا و آمریکا همه را نگران میکند. این افراط گرایی ها نه در کشورهای مربوطه بلکه تمامی جهان را تهدید میکند. در این راستا، از دست دادن آراء احزاب آزادی خواه، پلورالیسم و دموکراتیک فقط فقط برای آینده اروپا نگران کننده نیست. قرن پیش شاهد شدیم که تاثیرات یک اروپای تسلیم شده به جریان های افراطی تا کجا میتواند ادامه یابد. از اینرو، اقشار آزادی خواه و صلح طلب در کل دنیا، به نام صلح جهانی باید برای یک غرب اعتدال گرا همه با هم تلاش کنند.

 

نویسنده

پروفسور قدرت بلبل 

رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بیاضیت

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret BÜLBÜLخبرهای مرتبط