Yasser Arafat: Pemimpin yang Dikenal Pasti Dengan Kes Palestin

Yasser Arafat: Pemimpin yang Dikenal Pasti Dengan Kes Palestin

Yasser Arafat: Pemimpin yang Dikenal Pasti Dengan Kes Palestin

Yasser Arafat: Pemimpin yang Dikenal Pasti Dengan Kes Palestin


Tags: yasser arafat , yerusalem , palestin