Soalan Bulanan

Soalan kami bulan ini adalah sebagai berikut:

 

Tahun ini, yang keberapa kali Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu diadakan?

A) 83
B) 73
C) 90

 

 

Suara Radio Turki akan memberikan hadiah kepada 3 orang pemenang bagi Anda yang menjawab dengan benar soalan diatas. 

Anda boleh menghantar jawaban anda kepada kami sebelum akhir Oktober 2018.


Jawab Soalan Bulanan