Soalan Bulanan

Soalan kami bulan ini adalah sebagai berikut:

Buat kali keberapakah Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu diadakan tahun ini?

  1. 68
  2. 72
  3. 70

Suara Radio Turki akan memberikan hadiah kepada 3 orang pemenang bagi Anda yang menjawab dengan benar soalan diatas. 

Anda boleh menghantar jawaban anda kepada kami sebelum tanggal 31 Oktober 2017.


Jawab Soalan Bulanan