Panggilan Indonesia untuk Umat Muslim Arakan

Wiranto menyatakan bahawa beberapa negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, telah mengambil langkah serius terhadap orang Islam Arakan.

Panggilan Indonesia untuk Umat Muslim Arakan

Indonesia, dalam Sidang Kemuncak ke-33 Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) yang diadakan di Singapura, membuat panggilan ‘’untuk melakukan tugas-tugas yang lebih besar untuk Umat Muslim Arakan’’.

Wiranto, Koordinator Kementerian Keamanan dan Keadilan Indonesia, kepada akhbar, di Sidang Kemuncak ASEAN, sesi Komuniti Keselamatan Politik (APSC) semalam mengatakan bahawa mereka bercakap mengenai keselamatan siber, kerjasama dalam perisikan, dan umat Islam Arakan.

Wiranto menyatakan bahawa beberapa negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, telah mengambil langkah serius terhadap orang Islam Arakan.

"Pada mesyuarat hari ini, kami mencadangkan agar ASEAN mengambil peranan yang lebih besar memngenai umat Islam Arakan." katanya.

Wiranto menyatakan bahwa negara-negara ASEAN adalah teman terdekat Myanmar,

"Myanmar harus lebih terbuka untuk menyelesaikan masalah Arakan dan bekerjasama dengan negara-negara yang lebih dipercayai.Myanmar memutuskan negara-negara mana yang meminta pertolongan. Bagaimanapun, Myanmar tidak meminta bantuan ASEAN dalam menyelesaikan masalah itu. "katanya.

Wiranto yang menyatakan bahawa kerjasama siber dan kerjasama intelijen juga perlu ditangani,

 "Negara-negara ASEAN mahu kerjasama siber dan intelijen yang lebih kuat.Di rantau ASEAN, 330 juta orang menggunakan internet.Tetapi internet juga digunakan untuk jenayah, termasuk keganasan. Oleh itu, kerjasama keselamatan siber yang lebih kuat diperlukan, "katanya.Berita Terkait