Националниот парк Једиѓоллер: Вистински рај на природата

Областа на националниот парк Једиѓоллер која со право претставува рај на природата, со својата неприкосновено извонредна панорама, богатата флора и фауна ги маѓепсува љубителите на природата во текот на целата година.

Областа на националниот парк Једиѓоллер која со право претставува рај на природата, со својата неприкосновено извонредна панорама, богатата флора и фауна ги маѓепсува љубителите на природата во текот на целата година. Једиѓоллер е посетуван од страна на љубителите на природата и фотографирањето особено во октомври и ноември.

Националниот парк Једиѓоллер се наоѓа во границите на градот Болу на околу 250 километри оддалеченост од главниот град Анкара.

Областа се состои од седум поголеми и помали езерца по што ја добила и името Једиѓоллер што во превод значи седум езера (једи-седум, ѓоллер-езера).

Једиѓоллер во 1965 година е прогласен за национален парк и е поставен под заштита.

 


Тагови: