Пораст на индустриското производство за 8,7 насто

Од друга страна пак индексот на индустриското производство постигна раст од 6,5 насто

Пораст на индустриското производство за 8,7 насто

Пораст на индустриското производство во декември за 8,7 насто

Индустриското производство во 2017 година се зголеми за 8,7 насто во споредба со претходната година.

Заводот за статистика на Турција (ТУИК) ги објави податоците за индексот за индустриско производство на Турција за месец декември 2017.

Според прилагодениот календарски и сезонски индекс, индустриското производство во декември во споредба со претходниот месец исто така постигна раст и тоа од 0,9 насто.

Индустриското производство во 2017 година се зголеми за 8,7 насто во споредба со претходната година.

Од друга страна пак индексот на индустриското производство постигна раст од 6,5 насто.

Економистите предвидуваа дека лани некоригираниот индекс на индустриското производство во декември ќе постигне раст од 4,8 насто.

Очекувањата на економистите во врска со некоригираниот индекс на индустриското производство се движеа од 2,8 до 7,6 насто.

Во декември беше изнесена прогнозата дека коригираниот индекс на индустриското производство на годишно ниво од календарот ќе достигне 6,4 насто, додека коригираниот индекс на индустриското производство на месечно ниво од календарот и сезоната ќе достигне 0,2 насто.Слични вести