Пораст на индексот на прометот во индустријата за 1,7 насто

Индексот на производствениот сектор во ноември во споредба со истиот период претходната година се зголеми за 1,8 насто

Пораст на индексот на прометот во индустријата за 1,7 насто

Индексот на прометот во индустријата  во ноември во споредба со претходниот месец достигна раст од 1,7 насто.

Заводот за статистика на Турција го објави индексот на прометот во индустријата за ноември минатата година.

Според податоците, индексот на производствениот сектор во ноември во споредба со истиот период претходната година се зголеми за 1,8 насто.

Индексот на прометот во индустријата исчистен од влијанието на календарот, во споредба со истиот период претходната година се зголеми за 28,7 насто.

Гледано од аспект на индустриските потсектори, индексот на рударскиот и каменоломскиот сектор се зголеми за 23,4 додека индексот на производствената индустрија за 28,8 насто.Слични вести