Нема промени во каматните стапки

Исто така нема промени и во давањето кредити на задоцнети ликвидноста

Нема промени во каматните стапки

Советот за монетарна политика на Централната банка на Турција не ги промени каматните стапки

Политиката на каматни стапки на репо стапките остана на 8 насто исто како според предвидувањата на економистите.

Горната граница на каматните коридори на ноќната каматна стапка изнесува 9,25 насто, додека долната граница 7,25 насто.

Исто така нема промени и во давањето кредити на задоцнети ликвидноста и останува на ниво од 12,25 насто.

Со одлуката зајакна закрепнувањето на економските активности.

Со оваа одлука беше упатена пораката дека се додека не се постигне очигледно подобрување, ќе зајакне монетарната стега.Слични вести