Антарктидада мөңгүлөрдүн эриши ылдамдады

25 жылдын ичинде 3 триллион тонна мөңгү эрип кетти.

Антарктидада мөңгүлөрдүн эриши ылдамдады

Антарктидада мөңгүлөрдүн эриши ылдамдады.

Жыйынтыгы «Nature» журналында жарыяланган жаңы эл аралык изилдөө, Антарктиданын 1992-2011-жылдар аралыгында жылына дээрлик 84 миллиард тонна мөңгүдөн ажыраганын, эриген мөңгүлөрдүн көлөмү 2012-2017-жылдар аралыгында 241 миллиард тоннадан ашкандыгын көрсөттү.

Жалпысынан болсо 25 жылдын ичинде 3 триллион тонна мөңгү эрип кетти.

Американын авиация жана космостук агенттиги (НАСА) жана Европанын космостук агенттиги (ESA) менен иштешкен 88 илимпоздун изилдөөсүндө, чейрек кылымда материктин эриген муз катмарынын Техастыкындай аянтты 4 метр тереңдиктеги суу менен каптай тургандай көлөмдө экени божомолдонду.

Илимпоздор эриген мөңгүлөрдүн дүйнө океандарынын 7,6 миллиметр көтөрүлүшүнө себеп болгонуна да көңүл бурушту.Тектеш кабарлар