Кытайда 2 миң жылдык байыркы шаар табылды

Кытайдын Ички Монголия Автономиялуу аймагында 2 миң жыл мурункусуна таандык экендиги болжолдолгон байыркы шаардын калдыктары табылды.

Кытайда 2 миң жылдык байыркы шаар табылды

 

Кытайдын Ички Монголия Автономиялуу аймагында жүргүзүлгөн археологиялык казууларда 2 миң жыл мурункусуна таандык экендиги болжолдолгон байыркы шаардын калдыктары табылды. Калдыктар Кытайдын Чыгыш Хан династиясы биздин замандын 50 – 220 – жылдарында курулган Кытай сепилинин 1, 3 километр түндүк  - батышында ортого чыгарылды. Археологдор байыркы шаардын мезгилдин Түштүк Гунн бөлүктөрүн колго түшүрүү үчүн Чыгыш Хан династиясынын өкүмдары тарабынан курдуртулгандыгына ишенүүдө.

210 гектарга жакын бир аянтты камтыган байыркы шаар 5 миң 850 метр узундугунда бир чеп жана шаар чептеринин тышындагы чукурлардан турат.

Аймакта жүргүзүлгөн казуулар учурунда өзгөчө байыркы Кытайда түндүк этникалык топтор колдонгон аскердик тартипте долбоорлонгон жүздөн ашуун турак жай жана 32 метр диаметрдик бир чатыр табылды.

Казууларда ортого чыгарылган кээ бир идиш аяктардагы сүрөттөр толкун жана жаа түрүндө болгондуктан Гунн маданиятына таандык өзгөчөлүктөрдүн бар экендиги баса белгиленди. Кытай Хан династиясы мезгилинде гунндар менен бир канча жолу согушкан болчу.Тектеш кабарлар