ТРТ Кабар


ТРТ КАБАР

Максаты

ТРТ Кабар каналы коомчулуктун өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан экономикалык, илимий техникалык, маданий чыгармачылык жетишкендиктер жөнүндө туура, ылдам жана толук кабардар болуусун;
коомчулуктун демократиялык жана укуктук принциптердин негиздерине ылайык чындыкты билүү, туруктуу жана өз алдынча ой жүгүртүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуусун; демократиялык бир коомдо көпчүлүктүн көз-карашынын чечүүчү мааниге ээ экендигин баса белгилөөнү;;
ар кандай актуалдуу темаларды талкуулоодо ар кыл көз-караштардын ар түрдүү формаларда белгиленүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүү жана ал маселелер боюнча коомчулукту маалымдар кылууда көмөкчү болууну өзүнө максат кылат.

Кабарчылык принциптери

 • Өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу коомчулукту туура жана кыска мөөнөтүн ичинде кабардар кылуу, учурдун талабына жараша Түркияны кызыктырган ички жана тышкы маанилүү окуялар тууралуу тиешелүү адамдардын же адистердин анализ жүргүзүүлөрүнө шарт түзүү;
 • Түркия Республикасынын улуттук тилектештик жана адилеттүүлүк түшүнүгү боюнча адам укуктарын урматтаган, демократиялык, динге негизделбеген жана социалдык укуктук мамлекет имиджин күчтөндүргөн көз-караштарга кеңири орун берүү;
 • Түркияда, түрк мамлекеттеринде, түрк калктарында жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу кабар бюллетендеринде заманбап радио уктурууларына бейтараптуу түрдө орун берүү, олуттуу мааниге ээ болгон окуялар менен байланыштуу терең иликтенген маалымыт программаларын даярдоо; коомчулуктун натуура түшүнүшүнө себеп болуучу, ар кандай тукуруп көкүтүүчү, ушак айың мүнөзүндөгү кабарларга жана маалымат программаларына орун бербөө;
 • Кабар бюллетендери жана маалымат программалары менен байланыштуу кабыл алынган мыйзамдын чегинде конституциялык мекеме жана уюмдардын арасында ар кандай бөлүнүүчүлүккө жол бербестен бейтараптуулук, чынчылдык жана тездик принциптерине ылайык иш алпаруу менен мүмкүнчүлүктөргө жараша радио жана телеберүүлөр үчүн өз-өзүнчө программаларды даярдоо;
 • Мамлекеттин жүргүзүп жаткан саясий, экономикалык жана коомдук мүнөздөгү иш-аракеттери темасында коомчулуктун көз-караштарын, ой-пикирлерин, баа берүүлөрүн чагылдырган программаларга орун берүү;
 • Эл аралык маалымат мекемелери менен өзара байланышты арттыруунун натыйжасында тыштан келген кабарлардын жергиликтүү агенттиктер жана ТРТнин өз маалымат булактары тарабынан да бышыкталышына жетишүү; агенттиктерден келген кабарларды кандай болсо ошондой калкка жеткирүүгө шашылбастан, заманбап кабарчылыктын негизги шарттарына ылайык анын чын-төгүнүн тактап талдоодон өткөргөндөн кийин гана жарыялоо;
 • ТРТ кабар бюллетендери жана маалымат программаларында Түркиянын жана бүтүндөй дүйнөнүн кызыгуусун туудурган, же заманбап адам коомунун көңүлүн бурган окуяларды коомчулукка бейтараптуу түрдө чагылдыруу;
 • Бардык кабар бюллеттендери жана маалымат программаларында уктуруу каражатынын өзгөчөлүктөрүнө ылайык түшүндүрүү ыкмалары каралып чыгып, кабар бюллеттендеринде мурунтадан белгиленген программалардын ордуна кабарчылардын түз эфир аркылуу берген кабарлар менен бир мезгилде динамикалуу бир агымдын ичинде берилүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүү; теле берүүлөрдө көрүнүш, эффект, график жана анимациялык каражаттарга кеңири орун берүү; тема менен байланышы болбогон материалдарды бербөө; архивдик материалдарды колдонууда анын архивден алынгандыгын билдирүүчү «архив» сөзү менен белгилөө;
 • Кабарларда анализдик талдоолорго жана тематикалык баа берүүлөргө да орун берүү; кабар бюллетендеринде учурда жана келечекте эл аралык мамилелерге зыянын тийгизе турган саясий жана идеологиялык баа берүүлөрдү жарыялабоо, берилген кабар жана анализдик маалыматтардын таянган булактары тууралуу да маалымыт берүүнү унутпоо;
 • Аз кишини, же тар бир аймакты кызыктырган пайдубал түптөө, ачылыш аземи, диплом тапшыруу өңдүү темалардагы кабарларды берүүдө тиешелүү чөйрөгө көңүл буруу менен даярдоо; абайсыз аша чаап кеткен кабарчылардын деңгээлине түшпөө;
 • Саясий кабарларда жана маалымат программаларында бейтараптуулук жана актуалдуулук принциптеринин чегинде иш алып баруу; саясий партиялардын билдирүүлөрүн кыскача жыйынтыктоодо билдирүүнүн максатын жана маанисин жоготпоо;
 • Бир тараптуу, же кандайдыр бир тараптын кызыкчылыгын жактаган берүүлөрдү бербөө; кандайдыр бир саясий партиянын, топтун, же агымдын идеологиялык көз-караштарына курал болбоо; соттун чечими аркылуу аныкталмайынча кимдир бирөөнү күнөөкөр сыяктуу жарыялабоо;
 • Саясий, экономикалык жана социалдык мүнөздөгү иш-аракеттер темасында калктын көз-карашын жана мүдөө-талаптарын коомчулукка жеткирген репортаж, форум, дискуссиялар жана башка ушул сыяктуу программаларга