Strahovita oluja u SAD sve više prijeti tamošnjem pućanstvu

Strahovita oluja u SAD sve više prijeti tamošnjem pućanstvu abd kasırga