Bayanai a cikin hoto kan yadda Isra'ila ta rarraba yankunan Falasdinawa da juna bayan gina katangu

Bayanai a cikin hoto kan yadda Isra'ila ta rarraba yankunan Falasdinawa da juna bayan gina katangu | Bayanai a cikin hoto kan yadda Isra'ila ta rarraba yankunan Falasdinawa da juna bayan gina katangu

Bayanai a cikin hoto kan yadda Isra'ila ta rarraba yankunan Falasdinawa da juna bayan gina katangu

Bayanai a cikin hoto kan yadda Isra'ila ta rarraba yankunan Falasdinawa da juna bayan gina katangu


Tag: Zalunci , Mamaya , Falasdinawa , Katangu , Isra'ila